1. ગુજરાતના જિલ્લા – ખેડા જિલ્લો

ગુજરાતના જિલ્લા –1. ખેડા જિલ્લો

ખેડા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક અને તાલુકાઓ ખેડાનું મુખ્ય મથક – નડિયાદ કયા જિલ્લાની સરહદ સ્પર્શે છે: (7 જિલ્લા) અમદાવાદ, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, મહીસાગર, પંચમહાલ, વડોદરા આણંદ ખેડા જિલ્લાના તાલુકાઓ : ખેડા, નડીઆદ, મહુધા, માતર, વસો, મહેમદાવાદ, કઠલાલ, ગળતેશ્વર, ઠાસરા, કપડવંજ યાદ રાખવાની ટ્રીક: ખેડાના નડિયાદની મહુધાવાળી માતા વસો મહેમદાવાદ કઠલાલના ગઠા કપડવંજ માં નડે છે) ખેડાની … Read more

ભારતની ભૂગોળ – સ્થાન અને સીમા | ભૌગોલિક સ્થાન અને સીમા

Indian Geography 01

ભૌગોલિક સ્થાન અને સીમા  ભારતનું ક્ષેત્રફળ: 32,87,263 ચો.કિ.મી  ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ દુનિયામાં 7મું સ્થાન (કુલ ભૂમિના 2.4%) (રશિયા, કેનેડા, અમેરિકા, ચીન, બ્રાઝીલ, ઓસ્ટ્રેલિયા) ઉત્તર-દક્ષિણ લંબાઈ: 3214 KM  પૂર્વ પશ્ચિમ લંબાઈ: 2933 KM ભૌગોલિક સ્થાન:  8°4′ થી 37°6′ ઉત્તર અક્ષાંસ 68°7′ થી 97°25′ પૂર્વ રેખાંશ  ભારતના અંતિમ બિંદુઓ: ઉત્તર: ઇન્દોર કોલ (JK) દક્ષિણ: ઇન્દિરા પોઇન્ટ (ગ્રેટ નિકોબાર) … Read more