ભારતનો અમૂલ્ય ઇતિહાસ

ઇતિહાસ

હિસ્ટ્રી શબ્દ “હિસ્ટોરીયા” શબ્દ પર થી બનેલો છે જે ગ્રીક ભાષાનો  શબ્દ છે. અર્થ: સંશોધન  બનેલી ઘટનાઓનો સમૂહ એટલે ઇતિહાસ  આપણા ઐતિહાસિક ગ્રંથોમાંથી ઇતિહાસ શબ્દ નો ઉલ્લેખ સૌપ્રથમ અથર્વવેદ માં જોવા મળે છે. ઇતિહાસ જાણવાના સ્ત્રોત 1. આલેખિત ઇતિહાસ -પથ્થર  -માટીના વાસણ  -હાડપિંજર  -અન્ય અવષેશો  2. લેખિત ઇતિહાસ -ધાર્મિક સાહિત્ય  -ધર્મેંત્તર સાહિત્ય  -સિક્કા અને શિલાલેખો  … Read more